Nhân vật Trẻ con Milo Murphy Melissa Chase Zack Underwood Mort Schaeffer Amanda Lopez Bradley Nicholson Ban nhạc Lumberzack Thiếu niên Sara Murphy Henry Elliot Decker Nate Murphy Trưởng thành Vinnie Dakota Balthazar Cavendish Brigette Murphy Martin Murphy Tiến sĩ Zone Hiệu trưởng Milder Cô Murawski Động vật Diogee Tất cả nhân vật Thư viện ảnh nhân vật Tập phim Mùa 1 Going the Extra Milo The Undergrounders Sunny Side Up Rooting for the Enemy The Doctor Zone Files The Note Party of Peril Đặc biệt Missing Milo Thư viện ảnh tập phim Bài hát Mùa 1 Don't Break Me Rooting for the Enemy (bài hát) I've Got No Excuses Mister Go Murphy Family Vacation The Show Must Go On I Knew It Bài hát Cộng đồng Milo Murphy's Law Bài hát chủ đề Blog đăng gần đây Diễn đàn Trợ giúp Các liên kết wiki Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Ba Lan Nhân viên Thiên Hương Tugiacat666 Pretty Lightningreed (PL)