FANDOM


"A Clockwork Origin"
No Screenshot 2
Mùa: 1
Mã sản xuất: 115a
Tập số: 26
Kịch bản bởi:
Jim Bernstein
Cốt truyện bởi:
Joseph S. Scott
Đaọ diễn:
Bob Bowen
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
26 tháng 9, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"Perchance to Sleepwalk"
Nguồn gốc! C.I.D.D. đang tìm nguồn gốc của mình.

Melissa Chase

Milo, Zack và Melissa trên đường tìm lại một con robot tẩu thoát, giúp nó tìm được nguồn gốc thật sự của mình.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Không.

Thư viện ảnh

A Clockwork Origin title card
Thư viện ảnh cho A Clockwork Origin có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 4 tháng 3, 2018 (Nhật Bản)
  • 14 tháng 3, 2018 (Đông Nam Á)

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Disaster of My Dreams"
Tập phim Tiếp theo:
"Perchance to Sleepwalk"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"