FANDOM


"A Clockwork Origin"
No Screenshot 2
Mùa: 1
Mã sản xuất: 115a
Tập số: 26
Kịch bản bởi:
Jim Bernstein
Cốt truyện bởi:
Joseph S. Scott
Đaọ diễn:
Bob Bowen
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
26 tháng 9, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"Perchance to Sleepwalk"

Milo, Zack và Melissa đuổi theo một con robot đã tẩu thoát.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

A Clockwork Origin title card
Thư viện ảnh cho A Clockwork Origin có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 4 tháng 3, 2018 (Nhật Bản)

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Disaster of My Dreams"
Tập phim Tiếp theo:
"Perchance to Sleepwalk"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"