FANDOM


Bà Murphy là mẹ của Joey MurphyMartin Murphy và là bà nội của Sara, NateMilo. Bà cùng với Ông Murphy được thấy lúc Milo, Sara, Nate, MelissaZack đón họ ở nhà ga tàu điện. Trong lúc đón họ, ông bà cùng Milo và Nate bị kẹt ở trong toa tàu, và đã một lần có chuyến đi không mong muốn đến Canada.

Cùng với chồng của mình, bà Murphy đã làm quen và chấp nhận định luật Murphy. Bà cùng với chồng của mình có tật nói chuyện cùng lúc, kết quả là được hai cuộc trò chuyện lẫn lộn và khó hiểu. ("A Christmas Peril")

Thư viện ảnh

A Christmas Peril Image 228
Thư viện ảnh cho Bà Murphy có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Bà cũng như là ông Murphy được dựa theo tác giả viết kịch bản cho tập phim này, Joshua Pruett.

Xuất hiện

Cước chú