FANDOM


"Backward to School Night"
Backward to School Night Image 182
Những đứa trẻ trông chừng phụ huynh bị giảm tuổi thọ của mình.
Mùa: 1
Mã sản xuất: 117b
Tập số: 29
Kịch bản bởi:
Joshua Pruett
Cốt truyện bởi:
Steven Umbleby
Đaọ diễn:
Bob Bowen
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
27 tháng 9, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"Some Like it Yacht"
Chào mừng phụ huynh và các em đã đến với "Trường học về đêm".

Kyle Drako

Phụ huynh của Milo, Zack và Melissa có mặt trong sự kiện Trường học về đêm. Nhưng khi Cavendish và Dakota có trong tay khẩu súng Giảm tuổi thọ, những phụ huynh biến thành những đứa trẻ.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Backward to School Night title card
Thư viện ảnh cho Backward to School Night có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Some Like it Yacht"
Tập phim Tiếp theo:
"World Without Milo"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"