FANDOM


Chris Ybarra
No Screenshot 2
Giới tính:   Nam
Vai trò:
Họa sĩ cốt truyện

Christopher "Chris" Ybarra là họa sĩ cốt truyện trong Milo Murphy's Law

Tập phim do ông dựng cốt truyện

Liên kết ngoài