FANDOM


Dani Vetere
No Screenshot 2
Tên thật:
Danielle Vetere
Giới tính:   Nữ
Vai trò:
Biên soạn kịch bản
Dự án khác:
Phineas and Ferb

Dani Vetere là nhà biên soạn kịch bản của chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó cô cũng từng là tác giả kịch bản của chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim do cô viết kịch bản

Thông tin cơ sở

Liên kết ngoài

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.