FANDOM


Elliot Decker được thử việc làm chủ giám sát an toàn trong trường, nhưng mọi việc không hề dễ dàng khi Milo ở trong trường.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Disaster of My Dreams title card
Thư viện ảnh cho Disaster of My Dreams có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Elliot được hát bài hát đầu tiên của mình trong chương trình.
  • Ban nhạc "Just Getting Started" tập lại bài hát "Just Roll With It" trong phòng âm nhạc, và được thực hiện khi Elliot ngăn hòn đá không gây thiệt hại lớn cho trường.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Star Struck"
Tập phim Tiếp theo:
"A Clockwork Origin"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"