FANDOM


Edward Rivera
No Screenshot 2
Giới tính:   Nam
Vai trò:
Họa sĩ cốt truyện
Dự án khác:
Phineas and Ferb
The Iron Giant
The Prince of Egypt

Edward Rivera là họa sĩ cốt truyện trong chương trình Milo Murphy's Law. Ông cũng từng biên soạn kịch bản và là họa sĩ trong chương trình Phineas and Ferb.

Tập phim do ông dựng cốt truyện

Cước chú

Liên kết ngoài