FANDOM


"Fungus Among Us
No Screenshot 2
Mùa: 1
Mã sản xuất: 121
Tập số: 34
Kịch bản bởi:
Scott Peterson
Joshua Pruett
Cốt truyện bởi:
Joseph S. Scott
Diana Huh
Chris Ybarra
Kyle Menke
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
30 tháng 9, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Dòng truyện
"The Substitute"
"Missing Milo"

Milo, Cavendish, và Dakota quay trở về năm 1965, nhưng phát hiện ra rằng Derek, con trai của Vua Hồ trăn, đang thực hiện một âm mưu sử dụng nguồn lợi nhuận từ chương trình Doctor Zone để xâm chiếm cả thế giới.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Fungus Among Us title card
Thư viện ảnh cho Fungus Among Us có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Tập phim kể lại một phần của tập "Missing Milo".
  • Tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz từ Phineas and Ferb xuất hiện trong tập phim này, và là Giáo sư Time mà CavendishDakota nhắc đến.
    • Tập phim cũng tiết lộ địa chỉ tòa nhà của Doofenshmirtz là 9297 Polly Park Way.
  • Mort xuất hiện trong phần nêu tên dù cậu không xuất hiện.
  • Đây là lần đầu tiên Milo bảo Diogee ở bên cậu ấy.
  • Zack tiết lộ rằng cậu có hai đứa em trai.

Thông tin phát hành

  • Đây là tập phim dài 22 phút đầu tiên của chương trình.
  • Theo mã sản xuất, đây là tập phim cuối cùng của Mùa 1

Công chiếu toàn cầu

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"The Island of Lost Dakotas"
Tập phim Tiếp theo:
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like It Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.