FANDOM


"I Knew It" là bài hát được Sara hát khi biết mình đã đúng ở cảnh phim tại miền Tây hoang dã trong tập phim "The Wilder West".

Lời bài hát

Sara: Oh, yeah!
I knew it, I was right,
I said I knew it, I was right!
I knew it, okay, oh yeah, I knew it
I knew it, I was right!

Bản dịch

Sara: Oh, yeah!
Mình biết rằng mình đã đúng,
Mình nói là mình biết rằng mình đã đúng!
Mình biết mà, okay, oh yeah, mình biết mà
Mình biết là mình đã đúng!

Sáng tác

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"The Show Must Go On"
Bài hát Tiếp theo:
"Murphy Family Vacation"