FANDOM


"It's My World"
Milo Murphy's Law Title Song
Bài hát bởi "Weird Al" Yankovic
Phát hành:
22 tháng 8, 2016
Thể loại nhạc:
Pop
Độ dài:
0:38
2:25 (mở rộng)
"Weird Al" Yankovic niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"It's My World"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc
Milo Murphy’s Law - Main Title (Lyrics)00:43

Milo Murphy’s Law - Main Title (Lyrics)

Phiên bản tập phim
Milo Murphy's Law Credits00:31

Milo Murphy's Law Credits

Phần hậu kết (phiên bản "Going the Extra Milo"/"The Undergrounders")
It's My World (And We're All Living in It) (From "Milo Murphy's Law" (Audio Only))02:30

It's My World (And We're All Living in It) (From "Milo Murphy's Law" (Audio Only))

Phiên bản mở rộng

"It's My World" là bài hát chủ đề của chương trình Milo Murphy's Law trên kênh Disney XD. Bài hát được chơi lần đầu sau phần mở đầu tập phim đầu tiên của chương trình.[1]

Lời bài hát

Phiên bản mở đầu

Look at that sun, look at that sky
Look at my sweater vest, it looks so fly
Look at that mailbox, look at that tree
It's about as beautiful as it can be

Wo-o-o-o-o-o-o

Today is gonna be exceptional
Never boring even for a minute
It's my world and we're all living in it!

Wo-o-o-o-o-o-o

(We're all livin' in it)

Wo-o-o-o-o-o-o

Never boring even for a minute
It's my world and we're all living in it!

Phần hậu kết

(We're all living in it!)

(Go Milo, go Milo go)
Oh thanks everybody that is so motivational
(Go Milo, go Milo go)

I'm not sitting here watching the world turn
You know I'd rather spin it

(Go Milo, go Milo go)
It's my world and we're all living in it!

Phiên bản mở rộng

Look at that sun, look at that sky
Look at my sweater vest, it looks so fly
Look at that mailbox, look at that tree
It's about as beautiful as it can be

Today is gonna be exceptional
Never boring even for a minute
It's my world and we're all living in it

(We're all living in it)
Never boring even for a minute
It's my world and we're all living in it

(Go Milo, go Milo go)
I'm already going actually, but thanks everybody! (wow!)
(Go Milo, go Milo go)
Oops. I slipped in that puddle, now my clothes are all muddy

Look at this bruise, look at this scrape
How did that happen? Check the video tape
Look at this scratch, look at this abrasion!
This is gonna be a memorable occasion

Today is gonna be incredible
If life's a game, I am gonna win it
It's my world and we're all living in it

(We're all living in it)
Never boring even for a minute
It's my world and we're all living in it

I'm not waiting for a bell to ring
I'm not following a beat of drumming
I'm not looking for a brand new thing
'Cause I know I got another thing coming!

('nother thing coming. Another thing coming)
(You know there's always just another thing coming)
('nother thing coming. Another thing coming)
(You know there's always just another thing coming)
('nother thing coming. Another thing coming)
(and the next thing is gonna be sensational)

(Go Milo, go Milo go)
Oh thanks, everybody! That is so motivational

Look at this cast, look at this sling
I'm not missing a single thing, 'cause...
I'm not sitting here watching the world turn
You know, I'd rather spin it

(Go Milo, go Milo go)
It's my world and we're all living in it.

I'm not sitting here watching the world turn
You know, I'd rather spin it

(Go Milo, go Milo go)
It's my world and we're all living in it
It's my world and we're all living in it

Bản dịch

Phiên bản mở đầu

Nhìn lên mặt trời, nhìn lên bầu trời
Nhìn vào chiếc áo của tôi, nó làm tôi thật bạnh bao
Nhìn vào hòm thư kia, nhìn vào cái cây
Chúng đều rất đẹp đẽ cho đến khi không thể đẹp hơn.

Wo-o-o-o-o-o-o

Hôm nay sẽ là một ngày có thể chấp nhận
Không hề chán nản dù chỉ một phút
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó!

Wo-o-o-o-o-o-o

(Chúng ta đều sống ở đó)

Wo-o-o-o-o-o-o

Không hề chán nản dù chỉ một phút
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó!

Phần hậu kết

(Chúng ta đều sống ở đó!)

(Đi nào Milo, đi nào Milo)
Ồ cảm ơn mọi người nó thật là động lực
(Đi nào Milo, đi nào Milo)

Tôi sẽ không nhìn thế giới đổi thay
Mà tôi sẽ là người thay đổi nó

(Đi nào Milo, đi nào Milo)
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó!

Phiên bản mở rộng

Nhìn lên mặt trời, nhìn lên bầu trời
Nhìn vào chiếc áo của tôi, nó làm tôi thật bạnh bao
Nhìn vào hòm thư kia, nhìn vào cái cây
Chúng đều rất đẹp đẽ cho đến khi không thể đẹp hơn.

Hôm nay sẽ là một ngày có thể chấp nhận
Không hề chán nản dù chỉ một phút
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó!

(Chúng ta đều sống ở đó)
Không hề chán nản dù chỉ một phút
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó

(Đi nào Milo Milo, đi nào Milo)
Tôi thực sự đã đi rồi, nhưng cảm ơn tất cả mọi người! (wow!)
(Đi nào Milo, đi nào Milo)
Oops. Tôi đã trượt chân vào vũng nước, và giờ quần áo đã bị dính bùn

Hãy nhìn vết bầm này, và cả vết thương nữa
Chuyện gì đã xảy ra? Hãy xem băng ghi hình
Hãy nhìn vết xước này, cả vết trầy này!
Đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ

Ngày hôm nay sẽ thật là phi thường
Nếu cuộc sống là một trò chơi, thì tôi sẽ thắng
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó

(Chúng ta đều sống ở đó)
Không hề chán nản dù chỉ một phút
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó

Tôi sẽ không chờ chiếc chuông reo
Tôi sẽ không gõ theo nhịp trống
Tôi sẽ không tìm kiếm những điều mới lạ
Vì tôi biết có thứ khác sắp đến với tôi!

(Thứ khác đến. Thứ khác sắp đến)
(Ta luôn biết là sẽ có thứ khác sắp đến)
(Thứ khác đến. Thứ khác sắp đến)
(Ta luôn biết là sẽ có thứ khác sắp đến)
(Thứ khác đến. Thứ khác sắp đến)
(Và thứ sắp đến sẽ gây ra điều bất ngờ)

(Đi nào Milo, đi nào Milo)
Ồ cảm ơn, mọi người! Đó thật là động lực

Hãy nhìn miếng băng này, và cả miếng băng tay nữa
Không phải là do sự bất cẩn, mà do...
Tôi sẽ không ngồi đây nhìn thế giới đổi thay
Mà tôi sẽ là người thay đổi nó

(Đi nào Milo, đi nào Milo)
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó.

Tôi sẽ không ngồi đây nhìn thế giới đổi thay
Mà tôi sẽ là người thay đổi nó

(Đi nào Milo, đi nào Milo)
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó
Đây là thế giới của tôi và mọi người đều sống ở đó

Thư viện ảnh

Theme Song Image 6
Thư viện ảnh cho It's My World có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Phiên bản mở rộng của bài hát hiện hành trên Cửa hàng iTunes vào ngày 21 tháng 10, 2016.

Sáng tác

Mã BMI #24029043

Xem thêm

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.