FANDOM


Jim Bernstein
Jim Bernstein
Giới tính:   Nam
Vai trò:
Nhà biên soạn kịch bản
Dự án khác:
Phineas and Ferb, Mighty Med

Jim Bernstein là tác giả kịch bản trong chương trình Milo Murphy's Law. Trước đó ông cũng là tác giả kịch bản trong chương trình Phineas and Ferb và là nhà đồng sáng lập của chương trình Mighty Med.

Tập phim do ông viết kịch bản

Liên kết ngoài