FANDOM


Milo Murphy Law Poster

Mùa 1Mùa đầu tiên của chương trình Milo Murphy's Law và nó sẽ có 21 tập phim[1]. Mùa phim bắt đầu với tập phim "Going the Extra Milo".

Danh sách các tập phim

Tập số Tên tập phim Disney XD Hoa Kì Disney Channel Hoa Kì Mã sản xuất iTunes
Vol. #
1 "Going the Extra Milo" 3 tháng 10, 2016[2] 23 tháng 10, 2016 101a 1
2 "The Undergrounders" 10 tháng 10, 2016[3] 23 tháng 10, 2016 101b 1
3 "Rooting for the Enemy" 10 tháng 10, 2016[3] 24 tháng 10, 2016 102a 1
4 "Sunny Side Up" 3 tháng 10, 2016[2] 24 tháng 10, 2016 102b 1
5 "The Doctor Zone Files" 17 tháng 10, 2016[4] 25 tháng 10, 2016 103a 1
6 "The Note" 17 tháng 10, 2016[4] 25 tháng 10, 2016 103b 1
7 "Party of Peril" 27 tháng 10, 2016[5] 26 tháng 10, 2016 104a 1
8 "Smooth Opera-tor" 27 tháng 10, 2016[5] 26 tháng 10, 2016 104b 1
9 "Worked Day" 28 tháng 10, 2016[6] 27 tháng 10, 2016 105a 1
10 "The Wilder West" 28 tháng 10, 2016[6] 27 tháng 10, 2016 105b 1
11 "Family Vacation" 6 tháng 3, 2017 25 tháng 3, 2017 106a 1
12 "Murphy's Lard" 7 tháng 3, 2017 25 tháng 3, 2017 106b 1
13 "Secrets and Pies" 8 tháng 3, 2017 1 tháng 4, 2014 107a 1
14 "Athledecamathalon" 9 tháng 3, 2017 8 tháng 4, 2017 107b 1
15 "The Substitute" 13 tháng 3, 2017 15 tháng 4, 2017 108a 1
16 "Time Out" 14 tháng 3, 2017 22 tháng 4, 2017 108b 1
17 "We're Going to the Zoo" 15 tháng 3, 2017 109a 1
18 "School Dance" 16 tháng 3, 2017 109b 1
19 "Battle of the Bands" 20 tháng 3, 2017 110a 1
20 "The Math Book" 21 tháng 3, 2017 110b 1
21 "The Little Engine That Couldn't" 22 tháng 3, 2017 111a 1
22 "The Llama Incident" 23 tháng 3, 2017 111b 1
23 "Missing Milo" 22 tháng 7, 2017 113/114 2
24 "Star Struck" 25 tháng 9, 2017 112a 2
25 "Disaster of My Dreams" 25 tháng 9, 2017 112b 2
26 "A Clockwork Origin" 26 tháng 9, 2017 115a 2
27 "Perchance to Sleepwalk" 26 tháng 9, 2017 115b 2
28 "Some Like It Yacht" 27 tháng 9, 2017 117a 2
29 "Backward to School Night" 27 tháng 9, 2017 117b 2
30 "World Without Milo" 28 tháng 9, 2017 118a 2
31 "The Race" 28 tháng 9, 2017 118b 2
32 "Love Toboggan" 29 tháng 9, 2017 120a 2
33 "The Island of Lost Dakotas" 29 tháng 9, 2017 120b 2
34 "Fungus Among Us" 30 tháng 9, 2017 121 2
35 "Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!" 7 tháng 10, 2017 119 2
36 "A Christmas Peril" Tháng 12 116 2

Thông tin cơ sở

Từ những nhà sáng lập Phineas and Ferb, mang đến một bộ phim về lường trước những thứ không lường trước được. Milo Murphy là con cháu nhiều đời của Murphy, người sáng lập ra "Định luật Murphy". Được sinh ra với Chứng di truyền Định luật Murphy (EHML), một chứng đã có ở những người đàn ông trong gia đình Murphy qua nhiều thế hệ, Milo Murphy. Milo luôn lường trước những thứ khó lường. Cùng với những người bạn dũng cảm của mình, Melissa và Zack, họ sẽ học cách không gục ngã trước những thứ to lớn... tất cả là về những thứ to lớn. Mặc cho mọi điều xấu xảy ra - và luôn xảy ra - Milo sẵn sàng cho mọi tình huống, với nhiều kiến thức được trang bị, một cái ba lô chứa những dụng cụ, và sự lạc quan vô hạn đến nỗi có thể biến bất kì tai ương nào trở thành một cuộc phiêu lưu.
  • Mô tả Vol. 2 của chương trình Milo Murphy's Law trên iTunes[9] (kể từ tập "Missing Milo"):
Milo đã quay trở lại và sẵn sàng chờ đón những thứ thế giới ném vào cậu ấy. Sau khi Cavendish và Dakota ngăn Milo không làm hại cây hồ trăn, họ vô tình làm thay đổi tương lai. Chuyến đi từ một hãng công ty công nghệ cao của Milo, Melissa và Zack khiến cho một con robot tẩu thoát. Và khi nhà trường đưa học sinh đi trên du thuyền, Milo và bạn cùng lớp của cậu bị mắc cạn tại một vùng đảo hoang. Tuy mọi điều xấu xảy ra đối với Milo, nhưng cậu luôn sẵn sàng đón chờ những điều khó lường - khiến cho cuộc sống trước mắt cậu luôn tươi sáng. ("A Clockwork Origin", "Some Like It Yacht")

Cước chú

x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like It Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!"
Đặc biệt
"Missing Milo"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.