FANDOM


Martin Murphy là bố của Milo MurphySara Murphy trong chương trình Milo Murphy's Law. Giống như con trai, ông cũng là con cháu của người phát triển Định luật Murphy, và cũng chịu ảnh hưởng của nó.

Tính cách

Martin thường rất bình tĩnh, và có tính cách giống với Milo. Ông luôn lạc quan và sẵn sàng cho mọi thứ, sau khi làm thanh tra an toàn của thành phố.

Ngoại hình, dáng vẻ

Mối quan hệ

Thông tin cơ sở

Cước chú