FANDOM


Max là một thành viên trong ban nhạc The Lumberzacks. Sau khi Zack rời ban nhạc, cậu đã đổi tên ban nhạc thành The Lumbermaxes do cậu làm ca sĩ chính, và cũng đổi tên những thành viên còn lại trong ban nhạc là Max.

Tiểu sử

Max trước đó là một phần trong ban nhạc The Lumberzacks cùng với Zack, với bài hát của họ là "Chop Away at My Heart". Ban nhạc của họ được lấy cảm hứng là năm tiều phu với cùng một bộ đồ tiều phu với nhau. Sau khi rời ban nhạc, Zack có vẻ xấu hổ khi cậu trước đó đã là một phần của ban nhạc. ("Secrets and Pies")

Khi Zack rời khỏi ban nhạc, Max đã đổi tên ban nhạc thành The Lumbermaxes, với ba thành viên còn lại cũng được đổi tên thành Max. Thấy được Zack, hiện đang là thành viên trong ban nhạc Just Getting Started, ở cuộc thi những ban nhạc, Max bắt đầu xem Zack là đối thủ, dù Zack không hề muốn thi thố. Bài hát trong cuộc thi của ban nhạc The Lumbermaxes là "Saw Away at My Heart", với từ "Chop" đổi thành từ "Saw". Tuy nhiên, màn trình diễn của ban nhạc "Just Getting Started" đã thành công hơn, khiến Max thuyết phục Zack quay trở lại ban nhạc, và cuối cùng là chỉ nhận được lời từ chối từ Zack. ("Battle of the Bands")

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú