FANDOM


"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!"
No Screenshot 2
Mùa: 1
Mã sản xuất: 119
Tập số: 35
Kịch bản bởi:
Jim Bernstein
Martin Olson
Scott Peterson
Joshua Pruett
Dani Vetere
Cốt truyện bởi:
Edward Rivera
Ashley Michelle Simpson
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
7 tháng 10, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Chào mừng đến với xe tải Scream-A-Torium!

Milo Murphy

Zack nghĩ răng Halloween không thể làm mình sợ được nữa, nhưng cậu đã không nghĩ đến Định luật Murphy.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium title card
Thư viện ảnh cho Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium! có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Thông tin phát hành

  • Đây là tập phim kì nghỉ đầu tiên của chương trình.

Công chiếu toàn cầu

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

  • Phineas and Ferb - Có hai ám chỉ liên quan đến chương trình:
    • Trong suốt tập phim, có một cậu bé mặc đồ hóa trang là thú mỏ vịt Perry
    • Trong bài hát "Tonight's the Last Halloween", lúc Cavendish và Dakota nghĩ đến những đồ hóa trang họ có thể mặc, trong đó có hai bộ họ mặc được dựa vào hai nhân vật chính trong chương trình.

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Fungus Among Us"
Tập phim Tiếp theo:
"A Christmas Peril"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"