FANDOM


"Mister Go"
Party of Peril Image 272
Bài hát bởi Aaron Daniel Jacob
Thể loại nhạc:
Rock
Độ dài:
1:00
Aaron Daniel Jacob niên sử
Bài kế trước:
"Don't Break Me"
Hiện tại:
"Mister Go"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc
Milo Murphys Law - I Gotta Go SONG01:01

Milo Murphys Law - I Gotta Go SONG

"Mister Go" là bài hát được thực hiện trong tập phim "Party of Peril" trong lúc Milo và những người bạn đua xe trong ngày sinh nhật của cậu.

Lời bài hát

I got no time for trivial things
Gotta get up and get out into the world
Find a spot in the middle kings,
Gonna go into the city in a whirl

I gotta go (Go!)
Oh, I'm Mister Go (Go!)
They call me Mister Go

(Phần nhạc nền)

Oh, but you know I've gotta go (Go!)
Gotta get gone, get gone, gone
Go

Bản dịch

Đến lúc đua không phải của thứ lặt vặt
Phải thức tỉnh và hoà mình vào thế giới
Tìm vị trí giữa những ông vua,
Phải đi vòng quanh thế giới

Ta phải đi thôi (Đi thôi!)
Ồ, tôi là Ngài Go (Đi thôi!)
Họ gọi tôi là Mister Go

(Phần nhạc nền)

Ồ, vì bạn biết là tôi phải đi (Đi thôi!)
Phải đi, đi, đi ngay thôi
Đi nào

Thông tin cơ sở

  • Bài hát được bắt nguồn từ một bài hát của ban nhạc "Keep Left", ban nhạc cũ của Dan Povenmire và bài hát có tên là "Mister Go".

Sáng tác

Mã BMI #5789730

Nối tiếp

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"I've Got No Excuses"
Bài hát Tiếp theo:
"The Show Must Go On"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.