FANDOM


"Perchance to Sleepwalk"
Perchance to Sleepwalk Image 215
Melissa và Zack đưa Milo về trại.
Mùa: 1
Mã sản xuất: 115b
Tập số: 27
Kịch bản bởi:
Martin Olson
Scott Peterson
Cốt truyện bởi:
Diana Huh
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
26 tháng 9, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"A Clockwork Origin"
Ồ, tớ vừa mộng du ư? May là các cậu đã đã đánh thức tớ trước khi tớ rời khỏi căn lều quá xa.

— Milo Murphy

Milo mộng du ở trong rừng, Melissa và Zack phải đưa cậu về trại. Trong khi đó, sau khi Cavendish và Dakota nhận nhiệm vụ bảo vệ cây hồ trăn từ Block, lần này họ không làm theo mệnh lệnh, mà thay vào đó là dành thời gian vui chơi.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Perchance to Sleepwalk title card
Thư viện ảnh cho Perchance to Sleepwalk có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Sau khi thấy CavendishDakota chặt phá cây hồ trăn, họ đã bị Block chuyển sang nhiệm vụ Dọn nhà thời Phục hưng, còn BrickSavannah sẽ thay họ làm nhiệm vụ bảo vệ quả hồ trăn.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"A Clockwork Origin"
Tập phim Tiếp theo:
"Some Like It Yacht"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like It Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!"
Đặc biệt
"Missing Milo"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.