FANDOM


"School Dance"
No Screenshot 2
Mùa: 1
Mã sản xuất: 109b
Tập số: 18
Kịch bản bởi:
Dani Vetere
Cốt truyện bởi:
Ashley Michelle Simpson
Đaọ diễn:
Bob Bowen
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
16 tháng 3, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"We're Going to the Zoo"

Amanda lo lắng là Milo sẽ phá hỏng mọi thứ tại tiệc nhảy của cô. Trong khi đó, Cavendish và Dakota đi vào tiệc nhảy để điều tra Milo, và Chad hiểu nhầm họ là những thợ săn ma ca rồng.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

No Screenshot 2
Thư viện ảnh cho School Dance có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 16 tháng 6, 2017 (Đông Nam Á)

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"We're Going to the Zoo"
Tập phim Tiếp theo:
"Battle of the Bands"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"