FANDOM


Chương trình phải được tiếp tục!

Milo Murphy

Zack, Melissa và Milo đến xem một buổi biểu diễn opera cùng với Amanda, nhưng Milo vô tình đến ở bên trong sân khấu và quyết định ngăn chặn những tai họa đang xảy ra.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

Smooth Opera-tor title card
Thư viện ảnh cho Smooth Opera-tor có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Milo thể hiện mình có tình cảm với Amanda

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 14 tháng 11, 2016 (Canada)

Lỗi

Nối tiếp

  • Con vịt và Elliot xuất hiện lần thứ hai. ("Party of Peril")

Ám chỉ

Diễn viên

Kế trước:
"Party of Peril"
Tập phim Tiếp theo:
"Worked Day"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"