FANDOM


"Star Struck"
Star Struck Image 258
Milo gặp diễn viên đã từng Tobias Trollhammer
Mùa: 1
Mã sản xuất: 112a
Tập số: 24
Kịch bản bởi:
Jim Bernstein
Cốt truyện bởi:
Chris Ybarra
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
25 tháng 9, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"Disaster of My Dreams"
Bộ phim của ông ấy dạy tớ rằng khi có thứ gì đó cản đường, đó không phải là vấn đề, mà là thử thách!

— Milo Murphy

Milo muốn xin chữ kí từ diễn viên yêu thích của cậu, Tobias Trollhammer, người hiện đang đóng một cảnh phim ở trong khu phố.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Không.

Thư viện ảnh

Star Struck title card
Thư viện ảnh cho Star Struck có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Có thể thấy Bà Brulee ở trên con thuyền tham quan.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 4 tháng 10, 2017 (Do Thái)

Nối tiếp

Lỗi

  • Milo nói rằng Menninkäinen là yêu tinh từ nền văn học dân gian Scan-di-na-vi, nhưng thực ra Menninkäinen là từ nền văn học dân gian Phần Lan, và Phần Lan có thể có hoặc không thuộc văn hóa Scan-di-na-vi.

Ám chỉ

Diễn viên

Cước chú

Kế trước:
"Missing Milo"
Tập phim Tiếp theo:
"Disaster of My Dreams"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"