FANDOM


"Substitute Science Teacher"
The Substitute Image 150
Cô Baxter lạc vào vũ trụ
Bài hát bởi Jess Harnell[1]
Thể loại nhạc:
Acoustic
Độ dài:
0:42
Jess Harnell niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"Substitute Science Teacher"
Bài tiếp theo:
"Solid, Liquid and Gas"
Đoạn nhạc

"Substitute Science Teacher" là một bài hát trong tập phim "The Substitute". Nó được chơi trong lúc Cô Baxter bị lạc vào vũ trụ, sau khi cô cầm lấy máy định vị lượng tử của DakotaCavendish.

Lời bài hát

Substitute science teacher in space
Can you teach them in the brief interval where your lives overlap?
How will you ever know?
How will you ever know?
Science teacher in space

Bản dịch

Giáo viên dạy thế lơ lửng trong vũ trụ
Liệu cô có thể dạy chúng trong lúc ngắn của vòng tuần hoàn thời gian?
Sao cô có thể biết được?
Sao cô có thể biết được?
Giáo viên khoa học ở vũ trụ...

Thư viện ảnh

The Substitute Image 150
Thư viện ảnh cho Substitute Science Teacher có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này giống với một bài hát trong thế giới thực, Space Oddity, do David Bowie viết.
  • Màu da và tóc của cô Baxter liên tục thay đổi trong bài hát.
  • Cô Baxter có thể thở, như vậy có nghĩa là một số vùng không gian có không khí phù hợp để hô hấp, hoặc có thể đây là lỗi.

Ám chỉ

  • Phineas and Ferb - Trong một số cảnh, có bộ áo tắm thần kì Klimpaloon cùng với những con khỉ nhảy xung quanh người cô.

Sáng tác

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Athledecamathalon"
Bài hát Tiếp theo:
"Solid, Liquid and Gas"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.