FANDOM


"Suit of Armor"
With a suit of armour
Bài hát bởi Không xác định
Niên sử
Bài kế trước:
"Welcome to Lard World"
Hiện tại:
"Suit of Armor"
Bài tiếp theo:
"Chop Away at My Heart"
Đoạn nhạc
Milo Murphy's Law - Suit of Amor00:31

Milo Murphy's Law - Suit of Amor

"Suit of Armor" (Bộ áo giáp) là bài hát trong tập phim "Secrets and Pies" lấy chủ đề là Veronica.

Lời bài hát

I want a girl with a suit of armor.
In chainmail she's a real renaissance driver.
She's not the kind of girl who is easily rattled.
She knows her way around a broadsword battle.
I want a girl in a suit of armor now!

Bản dịch

Tôi cần một cô gái mặc áo giáp.
Thời còn đưa thư tay cô ấy là chiến binh phục hưng.
Cô ấy không phải dạng người dễ bị kinh ngạc.
Cô ấy biết cách xử lí trận đấu kiếm.
Tôi cần một cô gái mặc áo giáp ngay bây giờ!

Thư viện ảnh

In chain mail
Thư viện ảnh cho Suit of Armor có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #24384280

Nối tiếp

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Welcome to Lard World"
Bài hát Tiếp theo:
"Chop Away at My Heart"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.