FANDOM


Trở lại trang "Battle of the Bands".
Battle of the Bands title card

Milo, Melissa, Zack và Mort tham gia cuộc thi đấu giữa những ban nhạc. Zack phát hiện ra là ban nhạc cũ của mình cũng tham gia vào cuộc thi.

Thư viện ảnh

Phần hậu kết

Kế trước:
School Dance
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
The Math Book

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.