FANDOM


Trở lại trang "Missing Milo".
Missing Milo title card
Missing Milo - Part I
Missing Milo - Part II

Khi Cavendish và Dakota ngăn Milo không làm hại cây quả hồ trăn, họ đã làm thay đổi tương lai. Cây quả hồ trăn bắt đầu sống dậy và xâm chiếm cả hành tinh, nên Cavendish, Dakota và Milo phải chạy đua với thời gian để cứu vãn tương lai.

Thư viện ảnh

Cảnh I


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sáchCảnh II


Bấm "expand" (Mở rộng) để xem cả danh sách