FANDOM


Trở lại trang "Missing Milo".
Missing Milo title card
Khi Cavendish và Dakota ngăn Milo không làm hại cây quả hồ trăn, họ đã làm thay đổi tương lai. Cây quả hồ trăn bắt đầu sống dậy và xâm chiếm cả hành tinh, nên Cavendish, Dakota và Milo phải chạy đua với thời gian để cứu vãn tương lai.

Thư viện ảnh

Cảnh I

Cảnh II

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.