FANDOM


Trở lại trang "Smooth Opera-tor".
Smooth Opera-tor title card

Zack, Melissa và Milo đến xem một buổi biểu diễn opera cùng với Amanda, nhưng Milo vô tình đến ở bên trong sân khấu và quyết định ngăn chặn những tai họa đang xảy ra.

Thư viện ảnh

Kế trước:
Party of Peril
Thư viện ảnh tập phim Tiếp theo:
Worked Day

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.