FANDOM


Nhà viết kịch bản là những người sáng tác câu chuyện, sự kiện diễn ra trong một tập phim. Thường tác giả kịch bản sẽ đưa ra ý tưởng để họa sĩ cốt truyện có thể vẽ theo, nhưng có một số quy trình làm việc khác cho phép họa sĩ phác họa ý tưởng để tác giả kịch bản có thể sáng tác theo.

Các trang trong thể loại “Nhà viết kịch bản”

6 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 6 trang.