FANDOM


"The Best Remaining"
Athledecamathalon Image 79
Bài hát bởi Không xác định
Thể loại nhạc:
Rock
Độ dài:
0:25
Niên sử
Bài kế trước:
N/A
Hiện tại:
"The Best Remaining"
Bài tiếp theo:
N/A
Đoạn nhạc
Milo Murphy's Law - The Best Remaining00:26

Milo Murphy's Law - The Best Remaining

"The Best Remaining" là bài hát được thực hiện trong tập phim "Athledecamathalon". Nó được chơi bởi một ban nhạc rock, trong trận đấu bóng đá trong hồi tưởng của Martin Murphy, khi ông còn là học sinh của Trường Trung học Hạt giống Jefferson.

Lời bài hát

You're the best remaining
When everyone better has been eliminated
If you happen to be in the right place, at the right time
Remember your training
Because you may be the best
You may be the best remaining

Bản dịch

Bạn là người duy nhất còn đứng vững
Khi những người hay hơn đã bị loại bỏ
Nếu như bạn chỉ cần ở đúng nơi và đúng lúc
Hãy nhớ khoá huấn luyện của mình
Vì có lẽ bạn sẽ là người duy nhất
Người duy nhất còn đứng vững

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Chop Away at My Heart"
Bài hát Tiếp theo:
"Athledecamathalon"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.