FANDOM


Some say he doesn't even exist Họ đồn rằng ông ấy không hề tồn tại!


Bài viết, bản mẫu, hoặc đề mục này chưa được hoàn thiện. Mọi thành viên đều có quyền giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.

Khi bố của Melissa đưa cô và Milo đến bảo tàng xe cứu hỏa, thảm họa xảy ra.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Không.

Thư viện ảnh

The Little Engine That Couldn't title card
Thư viện ảnh cho The Little Engine That Couldn't có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là tập phim đầu tiên không có sự góp mặt của Zack.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 17 tháng 7, 2017 (Mĩ Latinh và Bra-xin)
  • 21 tháng 7, 2017 (Đông Nam Á, Nhật Bản)

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Diễn viên bổ sung

Cước chú

Kế trước:
"The Math Book"
Tập phim Tiếp theo:
"The Llama Incident"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Mùa 2
"Snow Way Out" | "Teacher Feature" | "Picture Day" | "Agee Ientee Diogee"
"Game Night" | "Pace Makes Waste" | "Cake 'Splosion!" | "Lady Krillers"
"Doof's Day Out" | "Disco Do-Over | "The Ticking Clock" | "Managing Murphy's Law"
"Field of Screams" | "Spy Little Sister!" | "Milo's Shadow" | "Sick Day"
"Freefall" | "Milo's World"
Đặc biệt
"Missing Milo" | "The Phineas and Ferb Effect"