FANDOM


"The Little Engine That Couldn't"
No Screenshot 2
Mùa: 1
Mã sản xuất: 111a
Tập số: 21
Kịch bản bởi:
Joshua Pruett
Cốt truyện bởi:
Calvin Suggs
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
22 tháng 3, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"The Llama Incident"

Khi bố của Melissa đưa cô và Milo đến bảo tàng xe cứu hỏa, thảm họa xảy ra.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Không.

Thư viện ảnh

Nhấp vào đây để xem nhiều hình ảnh hơn từ The Little Engine That Couldn't.
Thư viện ảnh cho The Little Engine That Couldn't có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là tập phim đầu tiên không có sự góp mặt của Zack.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 17 tháng 7, 2017 (Mĩ Latinh và Bra-xin)
  • 21 tháng 7, 2017 (Đông Nam Á, Nhật Bản)

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Diễn viên bổ sung

Cước chú

Kế trước:
"The Math Book"
Tập phim Tiếp theo:
"The Llama Incident"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"