FANDOM


The Lumberzacks
Secrets and Pies Image 333
Thể loại nhạc:
Pop
Nhãn hiệu:
Swampenmire Records
Các thành viên
Zack Underwood (ca sĩ chính, đã rời ban nhạc)
Max (ca sĩ chính)
Lyle
Sean
Melvin

The Lumberzacks là ban nhạc tiều phu gồm có 5 người, với Zack Underwood là ca sĩ chính. Khi Zack rời ban nhạc và đến Danville, ban nhạc đổi tên thành The Lumbermaxes và do Max làm ca sĩ chính, cũng như là đổi tên các thành viên trong ban nhạc thành Max.

Tiểu sử

Thông tin cơ sở

  • Ban nhạc The Lumberzacks giống với ban nhạc One Direction ở ngoài đời thực, vì họ đều chơi nhạc pop và có cùng số thành viên.
    • Việc Zack rời khỏi ban nhạc giống với việc Zayn Malik rời One Direction.
    • Bài hát "Chop Away at My Heart" cũng khá giống với bài "What Makes You Beautiful" của One Direction.

Xuất hiện

Cước chú

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.