FANDOM


Some say he doesn't even exist Họ đồn rằng ông ấy không hề tồn tại!


Bài viết, bản mẫu, hoặc đề mục này chưa được hoàn thiện. Mọi thành viên đều có quyền giúp nó trở nên hoàn thiện hơn.

Không có trang được kí tên đó, cậu sẽ có một tháng nghỉ không xin phép.

— Zack Underwood

Milo làm mất tờ ghi chú của bác sĩ về những lần vắng mặt trong lớp do định luật Murphy, nên cậu, Zack và Melissa quyết định lấy lại nó.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

The Note title card
Thư viện ảnh cho The Note có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

 • Đây là tập phim đầu tiên mà Ashley Simpson được dựng cốt truyện.
 • Tên đệm của Milo được tiết lộ là "Danger" (được phát âm theo tiếng Pháp)
 • Milo, Melissa và Zack đều đang học lớp 7.

Thông tin phát hành

 • Khi được phát hành tại Đông Nam Á, tập phim bị cắt ở phần cuối của ông bác sĩ và người đánh gôn.

Công chiếu toàn cầu

 • 7 tháng 11, 2016 (Canada)
 • 16 tháng 1, 2017 (Tây Ban Nha)
 • 29 tháng 1, 2017 (Mĩ Latinh)
 • 15 tháng 2, 2017 (Nhật Bản)
 • 17 tháng 2, 2017 (Đông Nam Á)

Nối tiếp

Lỗi

 • Ở một cảnh ngắn, đường viên trên tóc của Melissa ở trên phần trước cổ áo của cô.
 • Những bức vẽ trong phần nêu tên cho thấy tờ ghi chú của Milo và Lola đều có màu hồng thay vì màu trắng.

Ám chỉ

Diễn viên

Kế trước:
The Doctor Zone Files
Tập phim Tiếp theo:
Party of Peril
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-A-Torium!" | "A Christmas Peril"
Mùa 2
"Snow Way Out" | "Teacher Feature" | "Picture Day" | "Agee Ientee Diogee"
"Game Night" | "Pace Makes Waste" | "Cake 'Splosion!" | "Lady Krillers"
"Doof's Day Out" | "Disco Do-Over | "The Ticking Clock" | "Managing Murphy's Law"
"Field of Screams" | "Spy Little Sister!" | "Milo's Shadow" | "Sick Day"
"Freefall" | "Milo's World"
Đặc biệt
"Missing Milo" | "The Phineas and Ferb Effect"