FANDOM


Tiến sĩ Zone là một nhân vật trong bộ phim yêu thích của MiloSara, The Doctor Zone Files.

Tính cách

Ngoại hình, dáng vẻ

Mối quan hệ

Thông tin cơ sở

Xuất hiện

Cước chú