FANDOM


"Time Out"
Time Out
Mùa: 1
Mã sản xuất: 108b
Tập số: 16
Kịch bản bởi:
Scott Peterson
Cốt truyện bởi:
Edward Rivera
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
14 tháng 3, 2017
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"The Substitute"

Cavendish và Dakota đi gặp hai đặc vụ thời gian, Brick và Savannah, và đã phải chấp nhận một sự thật đau lòng. Trong khi đó, Milo, Zack và bố của họ đi câu cá.

Tóm tắt cốt truyện

Bài hát

Thư viện ảnh

No Screenshot 2
Thư viện ảnh cho Time Out có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là tập phim đầu tiên mà Dakota và Cavendish là nhân vật chính cho một tập phim. Chính vì vậy, Milo và Zack đã trở thành vai phụ, và Melissa thậm chí không hề xuất hiện.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 30 tháng 4, 2017 (Disney Channel Nhật Bản)
  • 30 tháng 6, 2017 (Disney Channel Châu Á)

Nối tiếp

Lỗi

Ám chỉ

Diễn viên

Diễn viên bổ sung

Cước chú

Kế trước:
"The Substitute"
Tập phim Tiếp theo:
"We're Going to the Zoo"
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"