FANDOM


"Welcome to Lard World"
Lard World
Công viên Mỡ Lợn
Bài hát bởi Không xác định
Niên sử
Bài kế trước:
"Horseface the Equestrian Barbarian"
Hiện tại:
"Welcome to Lard World"
Bài tiếp theo:
"Chop Away at My Heart"
Đoạn nhạc
Milo Murphy's Law - Welcome To Lard World00:40

Milo Murphy's Law - Welcome To Lard World

"Welcome to Lard World" (Thế giới Mỡ Lợn) là bài hát chủ đề của Công viên Thế giới Mỡ Lợn.

Lời bài hát

Welcome everyone to Lard World
Lard is slippery, greasy, fun
Rendered fat that comes from piggies
Welcome, welcome everyone

The Lardee Boy is here to greet you
Cậu bé Mỡ Lợn: (Hi, my name is Lardee Boy)
If you play his Lardee games
You're sure to win a Lardee toy

Lard World (Lard World)
Lard World (Lard World)
Welcome to Lard World
The lardest amusement park

Bản dịch

Chào mừng mọi người đến Thế giới Mỡ Lợn
Mỡ lợn rất trơn, nhớt, và vui
Chất béo đến từ lũ lợn
Luôn đón chào, tất cả mọi người

Cậu bé Mỡ Lợn sẽ đến để chào bạn
Cậu bé Mỡ Lợn: (Chào, mình là cậu bé Mỡ lợn)
Nếu bạn chơi trò chơi Mỡ lợn
Bạn sẽ thắng được trò chơi Mỡ lợn

Thế giới Mỡ Lợn (Thế giới Mỡ Lợn)
Thế giới Mỡ Lợn (Thế giới Mỡ Lợn)
Chào mừng đến với Thế giới Mỡ Lợn
Công viên giải trí nhiều Mỡ nhất

Sáng tác

Thông tin cơ sở

Thư viện ảnh

Nói tiếp

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Horseface the Equestrian Barbarian"
Bài hát Tiếp theo:
"Suit of Armor"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.