FANDOM


"Woodperker" là một đoạn nhạc ngắn tương tự với bài hát "Llama", kể ngắn gọn qua hình ảnh về việc Milo, MelissaZack nhờ sự cố chim gõ kiến mà không bị rớt xuống vách núi.

Lời bài hát

Woodpecker, woodpecker, woodpecker, woodpecker, woodpecker

Bản dịch

Chim gõ kiến, chim gõ kiến, chim gõ kiến, chim gõ kiến, chim gõ kiến,

Thông tin cơ sở

Nối tiếp

Sáng tác

Mã BMI #24522512

Cước chú

Kế trước:
"Llama"
Bài hát Tiếp theo:
"Pistachios"