FANDOM


"Worked Day"
Screenshot (4330)
Milo và các bạn trong lớp ở chỗ làm của cha cậu
Mùa: 1
Mã sản xuất: 105a
Tập số: 9
Kịch bản bởi:
Joshua Pruett
Cốt truyện bởi:
Ashley Michelle Simpson
Đaọ diễn:
Robert F. Hughes
Thông tin trình chiếu
Công chiếu tại Hoa Kì:
Disney Channel Hoa Kì:
27 tháng 10, 2016
Disney XD Hoa Kì:
28 tháng 10, 2016
Công chiếu toàn cầu:
xem bên dưới...
Cặp đôi với
"The Wilder West"

Hôm nay là ngày hướng nghiệp và Milo đang có thời gian khó khăn để quyết định mình nên chọn nghề nào. Cậu thử đến thăm công việc sửa ống nước, khu chữa cháy và bệnh viện, nhưng đương nhiên, những điều tệ sẽ xảy ra. Trong lúc đó, Dakota và Cavendish theo dõi và đảm bảo rằng một xe tải chở quả hồ trăn sẽ đến được nhà kho chứa quả hồ trăn.

Tóm tắt cốt truyện

Thư viện ảnh

Worked Day title card
Thư viện ảnh cho Worked Day có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

  • Đây là tập phim đầu tiên có 4 hình ảnh ở phần hậu kết.
  • Chương trình được lấy địa điểm ở Danville, nơi cũng là địa điểm chính của chương trình Phineas and Ferb, lúc Vinnie DakotaBalthazar Cavendish đang cầm một cái bản đồ về địa điểm đó.
  • Mặc dù trong tập Party of Peril Mort nói là cha của Melissa làm nghề cứu hộ, nhưng trong tập này ông làm nghề cứu hoả; có thể là ông làm nghề cứu hộ hoả hoạn.
  • Chiếc máy chụp cộng hưởng từ MRI đã hút một cái búa, đèn pin, cái cưa, cái cuốc, chảo rán, bình cứu hoả và mỏ neo ra khỏi ba-lô của Milo.

Thông tin phát hành

Công chiếu toàn cầu

  • 21 tháng 11, 2016 (Disney XD Canada)

Lỗi

Nối tiếp

Ám chỉ

  • Phineas and Ferb - Đã có hai ám chỉ liên quan đến chương trình này:
    • Trong lúc Balthazar và Dakota được kéo đi nhờ một cái dây mà Balthazar mắc vào, một bản nhạc nền được chơi giống với bản nhạc nền được chơi ở một số tập của Phineas and Ferb.
    • Lúc Melissa hỏi Milo tại sao cậu lại mang mỏ neo vào trong cặp của mình, cậu trả lời "Cậu không hiểu hết mọi điều về tớ", đó cũng là một câu thường nói của một số nhân vật trong chương trình.

Diễn viên

Kế trước:
Smooth Opera-tor
Tập phim Tiếp theo:
The Wilder West
x - s - tMilo Murphy's Law
Mùa 1
"Going the Extra Milo" | "The Undergrounders" | "Rooting for the Enemy" | "Sunny Side Up"
"The Doctor Zone Files" | "The Note" | "Party of Peril" | "Smooth Opera-tor"
"Worked Day" | "The Wilder West" | "Family Vacation" | "Murphy's Lard"
"Secrets and Pies" | "Athledecamathalon" | "The Substitute" | "Time Out"
"We're Going to the Zoo" | "School Dance" | "Battle of the Bands" | "The Math Book"
"The Little Engine That Couldn't" | "The Llama Incident"
"Star Struck" | "Disaster of My Dreams" | "A Clockwork Origin" | "Perchance to Sleepwalk"
"Some Like it Yacht" | "Backward to School Night" | "World Without Milo" | "The Race"
"Love Toboggan" | "The Island of Lost Dakotas" | "Fungus Among Us"
"Milo Murphy's Halloween Scream-a-Torium!" | "A Christmas Peril"
Đặc biệt
"Missing Milo"